Rusya Norveç’i İşgal Eder mi?
22 Kasım 2015
Tarih, Hukuk ve Fiil Arasında Ege’de Türk Adaları
22 Kasım 2015

Ruble Krizinin Türkistanlı İşçiler Boyutu

Kasım 2013’te Ukrayna’da başlayan Batı ile Rusya arasındaki jeopolitik kriz, karşılıklı yaptırımları beraberinde getirdi. Yaptırımların ardından Rus ekonomisi için hayatî olan petrolün piyasa değerinde düşüş yaşanması V. Putin’i zor durumda bıraktı. Rublenin dolar karşısındaki değer kaybı ile devam eden süreç, Rus halkının krizi hayatının içerisinde bulmasına sebep oldu. 2015 için oluşan genel beklentiler ise Ukrayna krizinin ve Rusya’yı saran ekonomik sorunların daha da derinleşeceği yönünde.

Rublenin dolar karşısındaki değer kaybı, krizin sosyal yaşamı en çok ilgilendiren kısmı oldu. Rus halkının refah düzeyine etki eden bu durum, Rus ekonomisine entegre olan diğer ekonomileri dolayısı ile de halkları tehdit etmektedir. Bu konuyla ilgili ön plana çıkan sorun da göçmen işçiler olmuştur.

  Rusya’da Çalışan İnsan Sayısı* Rusya’dan Gelen Havalelerin GSMH İçerisindeki Oranı** Tüm Havalelerin GSMH İçerisindeki Oranı**
Özbekistan 2.3 milyon %11.7 %11.7
Kırgızistan 540 bin %24.8 %31.5
Tacikistan 1.1 milyon %25.1 %42.1

Tablo’da verilen işçi sayıları çalışma izni olan ve vatandaşlık üzerinden tespit edilmiştir. Rus yetkililer ülkede diğer eski Sovyet ülkeleri de dahil olmak üzere 5 milyon işçinin bulunduğunu bunların 3 milyonunun ise kaçak olduğunu belirtmektedirler.1 Bu nedenle Özbekistanlı işçi sayısı 3 milyona yakın, Kırgızistanlıların sayısının ise 1 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu çıkarımda Kırgızistanlı sayısının çok daha yüksek olduğu kanısının sebebi ise Kırgızistan’ın çifte vatandaşlığa müsaade etmemesidir. Çifte vatandaşlık uygulamasının olmayışı Rus vatandaşlığına geçenlerin tabloya yansımasını engellemiştir.

Rusya’da çalışan Türkistanlı işçiler genel olarak inşaat ve kamu hizmetleri işçiliği, taksicilik ve diğer düşük vasıflı dallarda çalışmaktadırlar. Krizden önce bulundukları şehir ve yaptıkları işe göre kazandıkları miktar ortalama 30 bin rubledir. St. Petersburg ve Moskova’da iş bulabilenler 60 bin rubleye kadar kazanabilmektedirler. Ortalama 30 bin ruble olan maaşlar kriz ile birlikte 10 ila 15 bin ruble aşağıya çekilmiştir. Bu duruma ek olarak 33 ruble 1 dolar değerindeyken şimdi 65 ruble 1 dolara eşitlenmiştir. Krizin öncesi ve sonrasıyla ilgili bu veriler toparlandığında bir işçi 900 doların üzerinde kazanabilirken şimdiyse ancak 230 dolar kazanabilmektedirler. İşçiler aldıkların maaşların büyük kısmını ailelerine yollarken kalan az bölümü ile geçimlerini sürdürmektedirler. Gelinen nokta, havale edilecek miktarın büyük oranda erimesine neden olmuştur.

Bu süreç içerisinde Rusya göçmen işçiler ile alâkalı bir takım yasal düzenlemeler gerçekleştirdi. Bu düzenlemelere göre göçmen işçiler Rus dili ve tarihi ile çalışma mevzuatıyla ilgili sınavlara tâbi tutulacak. İşçiler bu sınavlarda başarılı olmaları hâlinde çalışma lisansı alabilecekler. Ayrıca yeni düzenleme ile işçiler sağlık sigortalarını kendileri sağlayacaklar. Rusya’da çalışma imkânının önünde sınavların yer alıyor olması işçiler için aşılması gereken yeni bir duvar olarak karşılarında durmaktadır.

Diğer yandan ırkçılığın ve zenofobinin (yabancı düşmanlığı) Rusya’daki ilerleyişi azımsanmamalıdır. Dikkat çekilmesi gereken bu durum, Rusya’da özellikle Türkistanlı ve Kafkasyalı işçilerin hayatlarını yitirmelerine neden olmaktadır. Ekonomik krizin kaynakları kıtlaştırması ve refahı düşürmesi bu tip eylemleri arttırabilecektir.

Yaşanan bu gelişmeler Rusya’ya göç eden işçilerin sayısında düşüş yaşanmasına sebep olmuştur. Rusya Federal Göçmen Bürosu paylaştığı verilerde, geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında Ocak ayının ilk haftasına göre Rusya’ya gelen işçilerin sayısının %70 oranında düşüş yaşandığını belirtti.2 Yetkililer gelişmelerin yanında yapılan düzenlemeler ile ilgili olarak zamanlamanın hatalı olduğunu çünkü krizdeki Rusya’nın göçmen işçilere en çok ihtiyacı olduğu dönemde bulunduklarını söylediler.3 Maaşlardaki düşüşe üretimin düşmesi gibi bir durumun eklenmesi krizin yansımalarını daha da ağırlaştıracaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir