Siyasî Coğrafya Açısından Avrupa Birliği-Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın Muhtemel Sonuçları
22 Kasım 2015
Ruble Krizinin Türkistanlı İşçiler Boyutu
22 Kasım 2015

Rusya Norveç’i İşgal Eder mi?

Norveç, dünyanın kuzey ucunda yer alan bir ülkedir. Dünya haritalarına bakıldığı zaman, kuzey yarıkürenin en üst noktalarında yer alan ve yerkürenin kuzey bölgesi olan kuzey buz denizi ile hem iç içe geçmiş hem de sınır komşusu konumunda bulunan bir ülke olarak Norveç, jeopolitik açıdan diğer ülkelere oranla çok farklı bir konuma sahip bulunmaktadır. Bir anlamda dünyanın kıyısında köşesinde kalmış kendi hâlinde haritada yer alan ülkelerden bir tanesi olarak görünse de, yaşanmakta olan olaylar sürecinde bugünün uluslararası konjonktüründe giderek daha fazla önem kazanan bir ülkedir. Haritanın köşelerinde yer almasına rağmen, giderek değişiklikler gösteren uluslararası alanda Norveç ön plana çıkmakta ve emperyal devletler arasında tırmanan çekişmelerde önemli bir konuma yükselmektedir. Türkiye’den çok uzakta olmasına rağmen bölgeler arasında hızlanan yeni olayların gündeme getirmiş olduğu diplomatik trafik üzerinden, kuzey yarıkürenin karşı karşıya kaldığı olaylar zinciri içerisinde, Norveç Rusya üzerinden Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgeyi yakından ilgilendiren yeni bir konuma gelmiştir. Yeni dönemde Norveç dünya gündeminde eskisine oranla daha fazla yer alacak gibi göründüğünden Türkiye’nin bu kuzey ülkesine daha fazla ilgi göstermesi gerekmektedir.

Türkiye’nin yarısı kadar bir yüzölçümüne sahip bulunan bu ülkede Ankara kentinde yaşayan insan kadar bir nüfus barınmaktadır. Yâni dört yüz bin kilometre karelik bir toprak parçasında beş milyon kadar insan varlığını sürdürmektedir. Mevcut hâliyle Norveç, yaşam seviyesi bakımından dünyanın önde gelen e ülkelerinden birisidir. Birçok kritere göre de Norveç, ABD’den daha fazla gelişmiş bir ülke olarak görülmektedir. İngiltere gibi diğer Kuzey Avrupa ülkeleri ile birlikte demokratik krallık rejimine sahip bulunan Norveç’te tarihî geleneklerden gelen bir toplumsal yaklaşım ile halkın çoğunluğu demokratik krallık otoritesi altında yaşamayı kabul etmektedir. I905 yılında bağımsızlığına kavuşan bu ülke eskiden İskandinav yarımadasının batı parçası olarak İsveç devletinin sınırları içerisinde yer alırken, kısa süren bir bağımsızlık mücadelesi sonucunda İsveç’ten koparak kendi özgürlüğünü elde etmiştir. Atlantik Okyanusu’nun kuzeydoğusunda yer alan bu ülke, sahip olduğu çok önemli jeopolitik konumuyla Batı dünyasındaki emperyal devletlerin yakın ilgisini çekmiştir. Denizler üzerinden dünya kıtalarına yönelen batı Avrupa ülkeleri okyanuslar üzerinde rekabet ederken, Norveç ülkesi İsveç Krallığı’nın bir parçası olarak varlığını sürdürmüştür. Avrupa kıtasının en kuzey noktasında yer alan bu ülkenin üçte biri kuzey kutbunun çemberi içinde kalarak sürekli olarak kar ve buz örtüsü altındadır. Ülkenin güney kısmında ise fiyortlarla çevrelenmiş bir orman ve yayla yapılanması uzayıp gitmektedir. Kıyıların yakınında bulunan binlerce küçük ada ise ülke güzelliğinin bir parçası olarak fiyort turizminin müşterisi olan turistlerin ilgisini çekmektedir. Dünya haritasına bakıldığı zaman Atlantik Okyanusu’nun kuzeydoğusunda yer alan Norveç aslında bir büyük kayanın üzerine kurulmuştur. Sahiller boyunca uzanıp giden fiyortlara bakıldığı zaman, bu ülkenin okyanusa karşı koyan bir büyük kaya parçasının üzerinde konumlandığı göze çarpmaktadır. Siyah renkli kayaların üzerinde özgürce gelişen ağaçların oluşturduğu orman silueti, Norveç’in ana karakteristik yapısı olarak bu ülkenin görünümünü ortaya çıkarırken, İskandinav yarımadasının güney ucundan kuzey ucuna kadar uzanan sahil şeridinde on iki şehir Norveç vatandaşlarının yaşam merkezleri olarak yer almıştır. Nüfusun yüzde doksanı fiyortlar üzerinde yayılmış olan Norveç kentlerinde yerleşerek yaşamlarını sürdürmektedir. Bütün kuzey ülkelerinde görüldüğü gibi soğuk kanlı insanların yaşadığı bir ülke olan Norveç’te yaz ayları ile kış ayları birbirine karışmakta bazen üç, bazen da daha fazla zaman diliminde sürekli olarak gece ya da gündüz hâli yaşanmaktadır. Kuzey kutbunun yanı başında bulunan bu ülkede tıpkı diğer kuzey ülkelerinde olduğu gibi normal bir kış-yaz ya da gece-gündüz düzeni pek görülmemektedir. Ülkenin bu değişik konumu nedeniyle dışarıdan gelen yabancılar bu ülkeye alışmakta zorluk çekmekte, bir kısmı da bu ülkeden vazgeçerek başka ülkelere göç etmeyi tercih etmektedirler. Ülkenin kuzey bölgelerinde yer alan Laponlar ise Asya kıtasından gelen ayrı bir etnik topluluk olmalarına rağmen, Norveç toplumunun bir parçası olarak Norveç halkının içinde yaşamlarını sürdürmektedirler.

Norveç’in 1905 yılında bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmasını sağlayan güç Amerikan emperyalizmidir. Amerikalılar on dokuzuncu yüzyıl boyunca yaptıkları hazırlıklar sonrasında dünyaya Batı Avrupa ülkeleri gibi açılmaya karar verdiklerinde, attıkları ilk emperyal adımlarından birisi Norveç’in İsveç’ten ayrılarak bağımsız bir devlet olmasıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir