21 Ocak 2016

Ocak 2016 Sayı 177

21 Ocak 2016

Quis Custodiet İpsos Custodes?

Bu yazı Durmuş Hocaoğlu tarafından kaleme alınan makalelerin yine kendisi tarafından toplanması ve hayatta iken yayınlanması neticesinde oluşan “Düşük Şiddetli Devrim, Bir Entelijansiya Kritiği” kitabına dair […]
21 Ocak 2016

Ebu Müslim Horasanî Kürt Müydü?

1. Giriş “Kürt Alevîliği” iddiasında olanların ortaya attığı tezlerden biri, Ebu Müslim Horasanî üzerinden ileri sürülmüştür. Buna göre Ebu Müslim Horasanî, Kürt kökenlidir ve Alevîlerin Ebu […]
21 Ocak 2016

Yeni Osmanlıcılık Arayışları

Türkiye Cumhuriyeti’nde normal gelişim süreci devam edip giderken, son yıllarda bir “Yeni Osmanlı” kavramı öne çıkarılarak, bu doğrultuda bazı girişimlerin ve tartışmaların birbiri ardı sıra gündeme […]