Türkiye’de (Yeni) Anayasa Önerileri ve Vatandaşlık
20 Şubat 2016
“Azınlık Hakları” Bir Hak mıdır? Uygulama Modeli Nedir?
20 Şubat 2016

Bir İmparatorluk Olarak Avrupa: Genişlemiş Avrupa Birliği’nin Doğası*

Giriş

Genişlemiş bir Avrupa Birliği’nin (AB) doğası nedir? Birlik hiç olmadığı kadar büyük ve karmaşık olmakla beraber bu, açıklığın ve uzlaşının da nihayete erdiği yerdir. Ne resmî belgeler ne de akademik literatür, genişlemiş AB’yi dosdoğru ve çoğunluğun benimsediği bir tarzda tanımlamaktadır. Baskın paradigma devlet merkezlidir: AB söz konusu coğrafyayı merkezî bir hükümetle yöneten Westfalya usulü bir çeşit federasyona dönüşmek üzeredir. Fakat bu kitap okuyucusuna genişlemiş bir AB’nin klasik Vestfalya usulü (federal) devletten ziyade giderek “Yeni Ortaçağ İmparatorluğu”na benzemeye başladığını göstermeye çalışacaktır. Genişlemiş Birlik’te güç merkezî ve hiyerarşi, açık bir biçimde tanımlanmadığı bir sistemde faaliyet gösteren çeşitli siyasî birimlerin iç içe geçmesine benzemektedir. Sosyo-ekonomik farklılıklar anlaşılabilir bir gelişim yolu çizmeden artabilecektir. Genişlemiş bir AB’nin katı ve sabit dış sınırlarından ziyade değişim içindeki esnek sınırları bulunmaktadır. Eş değer güç çevrelerindeki çok boyutlu ve çok merkezli yönetişim temel kural olacaktır. Panavrupa kimliği belirsizleşip kırılganlaşacak ve hakiki bir Avrupalılık gösterişi olmayacaktır. Kısacası modernleşme ve küreselleşme gibi diğer yapısal faktörler devrede olsa bile genişleme Birliği tanınmaz hâle getirecektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir