Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde Bölgesel Devlet (Özyönetim) Sorunu
20 Şubat 2016
Yeni Anayasa ve Yeni Devlet Tasarımı
20 Şubat 2016

Bölgesel Şart ve Bölgesel Özerklik; Demokrasiyi mi, Bölünmeyi mi Güçlendirir?

 

 

Giriş

Türkiye Cumhuriyeti aslında uzun yıllardır AB marifetiyle bir değişime zorlanmakta ve tarihsel akışın tabiî neticesi olarak ortaya çıkan millî devletimizin üniter yapısı, çağdaş yönetim anlayışının hâkim kılınması ve adem-i merkeziyetçiliğin tesis edilmesi adı altında dönüştürülmeye çalışılmaktadır.
Türkiye’nin “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı”ndan çekincelerini kaldırmasını isteyen çevrelerin temel hedefi, “Çözüm Süreci” boyunca AKP iktidarının göz yummasıyla inşa ettikleri paralel devlet yapılanmalarını yasal bir zemine kavuşturmaktır. Çukurlar kazarak özerklik ilân eden bölücü çevreler, Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcut yönetim yapısı içinde meşruiyeti olmayan bu eylemlerini AB üstünden dayatılan yasaların hayata geçirilmesiyle meşru hâle getirmek istemektedirler. Recep Tayyip Erdoğan’ın ısrarla gündemde tuttuğu ve gerçekleştirmek için her yolu denediği Başkanlık Sistemi de aynı çevrelerin hedeflerine hizmet eder bir Türkiye inşa etme projesidir.
Aslına bakılacak olursa Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, imza koyan ülkelerin bir çoğu tarafından bütünüyle kabul edilmiş değildir. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 31 ülke -ki bu ülkelerin bazıları Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tehlikelerle muhatap değildir- Şart’a, içinde barındırdığı bazı maddelerin ulusal bütünlüğü zedeleneceği gerekçesiyle çekince koymuşlardır. Örneğin Fransa Şartı imza eden bir devlet olmasına rağmen ancak 17 Ocak 2007 tarihinde çekince koyarak onaylamıştır. Dolayısıyla bölücü terörün Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğusunda tam anlamıyla etkinlik kurmasına yol açacak ve bu bölgelerimizde yaşayan insanlarımıza hayatı zehir edecek yasalarla desteklenmesi, Türkiye’yi Avrupa’ya değil Yugoslavya’ya, Irak’a, Suriye’ye dönmesi anlamına gelecektir. Temmuz ayından bu yana yaşananlar olanca vahimliği ile ortada iken, vahşeti ve terörü güçlendirecek, Türkiye’yi bölünmeye sürükleyecek adımlara yenilerinin eklenmesini, akl-ı selim sahibi hiç kimsenin onaylayacağı bir siyaset olmasa gerek.
Avrupa Konseyi ve Yerel Yönetimler

Avrupa Konseyi, üye ülkelerin yerel yönetim sistemini Avrupa Bölgesel ve Yerel Yönetimler Kongresi eliyle yürütmektedir. Konsey’in görevi, “yerel ve bölgesel demokrasinin gerçekleştirilmesi” çerçevesinde, Konsey üyesi ülkeleri izlemek, denetlemek ve yerel yönetim sistemlerini belli ilkeler doğrultusunda değiştirmeye teşvik etmektir.

Devamı 2023 Dergisinde

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir