“Azınlık Hakları” Bir Hak mıdır? Uygulama Modeli Nedir?
20 Şubat 2016
Ortadoğu Sarmalında Suriye ve Irak’taki Gelişmelerin Türkiye’ye Yönelik Etkileri
20 Şubat 2016

“Kürt Koridoru” Nereden Geçecek?

Çatışmalarda Arzın Merkezi: Suriye

“Bloklararası Vekâlet Savaşı”(Inter-Block Proxy War)’nın Suriye’de bulunan tüm güçleri aktif hem de karşı karşıya hâle getirmiş olması, Suriye’yi deyim yerindeyse adeta arzın merkezi konumuna soktuğu görülmektedir. Irak’ta sütten ağzı yanan ABD’nin, Suriye’de olaya doğrudan müdahil olmayarak vekâlet savaşını yeğlemesi kapalı kapılar ardındaki açılımları gündeme getirmiş bulunmaktadır. Ancak durum böyle olmakla birlikte, ABD dışındaki yayılmacı güçler Suriye’nin çevresinde kutuplaşmış, Suriye eksenli olarak dönmeye devam etmektedirler. Bu şekilde, uluslararası jargonda Ortadoğu’nun klasik darb-ı meselleri arasında yer alan “Mısır’sız savaş, Suriye’siz barış olmaz” veciz ifâdesi bir kez daha kanıtlanmaktadır.

Suriye’nin etnik bakımdan, Arap, Yahudi, Türkmen, Kürt, Ermeni, Ezidi, Çerkez, Filistinli ve Iraklı mültecilerden oluşan yapısı, inanç sistemi bakımından da Sünnî, Şiî, Nusayrî, Dürzî ve İsmailî, Hıristiyan Rum Ortodoks, Ortodoks Ermeni, Suriyeli Ortodoks, Rum Katolik, Suriyeli Katolik, Katolik Ermeni, Marunî ve Musevî olarak çok yapılı bir modüler kültür yapısına sahip olması bir evren ülke konumunu da ortaya koymaktadır. Büyük resme Suriye özelinde bakıldığında gerek etnik, gerek kültürel açıdan çok çeşitliliği bünyesinde barındıran Suriye’ye bir biçimde dokunmanın dünyanın dengelerine dokunmakla eş değer bir durum yaratmakta olduğu, Haçlı Seferleri’nden bu yana tarih boyunca birçok kez sınanmış, bir kez daha sınanmaktadır. Bir başka deyişle dünya Suriye’de barışı bozmanın, dünyayı savaşa sokmak anlamına da gelmekte olduğu gerçeğiyle karşı karşıya bulunmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir