22 Mart 2016

Büyük Sürgün Kafkasya Dizisi – Çelişkiler ve Öneriler

Tarihte yaşanan olayların tarih kitapları ve ilgili belgelerdeki aktarımı sayısal değerler ve sebep sonuç ilişkilerinin ifadesinden ibarettir. Öte yandan bu anlatımla insanı ve toplumu derinden etkileyen […]
22 Mart 2016

Türkiye-İskandinav Ülkeleri İlişkileri

1. Giriş Coğrafî açıdan İskandinavya bölgesi, Kuzey Avrupa’da Baltık ülkeleri, Atlas Okyanusu ve Barents Denizi ile çevrili, Danimarka, Finlandiya, İsveç ve Norveç’i içine alan yarımadanın bütününe […]
22 Mart 2016

Petrol Fiyatlarındaki Düşüşün Azerbaycan Ekonomisine Etkisi

Azerbaycan’ın bağımsızlık sonrası pazar ekonomisine girişi ile ülke ekonomisinin temel eksenini oluşturan enerji sektörü çok sayıda yabancı yatırımcının dikkatini Azerbaycan’a yöneltmiştir.1 Azerbaycan’ın sahip olduğu enerji rezervleri […]
22 Mart 2016

Yeni Anayasa ve Vatandaşlık: Ortak Bir Gelecek Tasavvuru Mümkün Mü?

Türkiye’de yeni bir Anayasa yapılması konusunda milletin geniş kesimlerinde, siyasî partilerde, sivil toplum kuruluşlarında ve konuyla ilgili diğer paydaşlarda yeterli bir mutabakat olduğu görülmektedir. Ancak bu […]