Yeni Anayasa ve Vatandaşlık: Ortak Bir Gelecek Tasavvuru Mümkün Mü?
22 Mart 2016
Türkiye-İskandinav Ülkeleri İlişkileri
22 Mart 2016

Petrol Fiyatlarındaki Düşüşün Azerbaycan Ekonomisine Etkisi

Azerbaycan’ın bağımsızlık sonrası pazar ekonomisine girişi ile ülke ekonomisinin temel eksenini oluşturan enerji sektörü çok sayıda yabancı yatırımcının dikkatini Azerbaycan’a yöneltmiştir.1 Azerbaycan’ın sahip olduğu enerji rezervleri ülkenin kalkınmasında temel dinamik olarak görülmüş, GSYİH’nin ve ekonomik göstergelerin şekillenmesinde belirleyici olmuştur. Azerbaycan, sahip olduğu enerji rezervlerini belirlediği yabancı ortaklarla birlikte işletmekte, dünya pazarlarına sunmakta ve bundan elde ettiği geliri ülkenin kalkınması için harcamaktadır. Azerbaycan yaklaşık 75 petrol üreticisi arasında üretim miktarına göre 25. sırada, doğalgaz üretimine göre ise 35. sırada bulunmakta, dünya petrolünün %1’inden biraz fazlasını üretmesine rağmen, geliştirdiği enerji politikalarıyla bölgede politik açıdan önemli bir nüfuz elde etmektedir.2 2010 yılı verilerine göre Hazar Denizi’nin Azerbaycan’a âit bölgesinde kanıtlanmış 7 milyar varil petrol,3 3,45 trilyon metreküp gaz rezervi bulunmaktadır.4 Azerbaycan, sahip olduğu petrol ve doğalgaz rezervlerini üçü petrol, dördü ise doğal gaz hatları olmakla toplam yedi boru hattıyla dünya pazarlarına ulaştırmaktadır. Azerbaycan’ın dış politikasının en önemli boyutlarından biride sahip olduğu enerji rezervlerini dünya pazarlarına ulaştırması konusunda yabancı ortaklarıyla geliştirdiği ekonomik ilişkilerdir. Azerbaycan dış politikasının oluşumunda önemli bir parametre enerji gelirlerinin artırılması ve çeşitlendirilmesidir. Nitekim Hazar Denizi’ndeki enerji kaynaklarının küresel aktörlerle ortaklaşa çıkarılması, işletilmesi ve pazarlanması Azerbaycan’ın uluslararası politikada elini güçlendirmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir