Petrol Fiyatlarındaki Düşüşün Azerbaycan Ekonomisine Etkisi
22 Mart 2016
Büyük Sürgün Kafkasya Dizisi – Çelişkiler ve Öneriler
22 Mart 2016

Türkiye-İskandinav Ülkeleri İlişkileri

1. Giriş
Coğrafî açıdan İskandinavya bölgesi, Kuzey Avrupa’da Baltık ülkeleri, Atlas Okyanusu ve Barents Denizi ile çevrili, Danimarka, Finlandiya, İsveç ve Norveç’i içine alan yarımadanın bütününe verilen isimdir. Siyasî açıdan, günümüzde Danimarka, Finlandiya, İsveç ve Norveç ana karaları ve bu ülkelere bağlı birçok ada ve adacığın kapladığı alan, İskandinav ülkeleri ya da İskandinavya olarak nitelendirilmektedir. Bu ülkelere ek olarak, İzlanda’nın da İskandinav coğrafyasında yer alıp almadığı hâlen tartışılmaktadır. Bu konuyla ilgili bir uzlaşı bulunmamasından ötürü, bu çalışmada İzlanda’ya yer verilmemiştir.
Türkiye’nin İskandinav ülkeleri ile olan ilişkileri Osmanlı’ya kadar dayanmaktadır ve eldeki mevcut kaynaklar da bunu doğrulamaktadır. Osmanlı dönemi boyunca, daha çok ticaret üzerinden şekillenen ilişkilerde, siyasî olarak ön plana çıkan önemli bir sorun yer almamaktadır. Bunun en önemli sebebi, bu ülkelerin coğrafî olarak Osmanlı topraklarından çok uzakta olmaları ve Osmanlı’nın da bu ülkelerin konumlarından faydalanmak gibi bir politikasının olmamasıdır. Karşılıklı saygı çerçevesinde sürdürülen ilişkiler, Osmanlı’nın yıkılmasına kadar devam ettirilmiştir. Osmanlı’nın yıkılmasından sonra da, onun en büyük siyasî mirasçısı olan genç Türkiye Cumhuriyeti, ara vermeden İskandinav ülkeleri ile olan ilişkilerini yeniden tesis etmiştir. Ancak bugün, İskandinav ülkelerinde yaşayan 230.000 civarındaki Türk vatandaşı, bu ilişkilerin seyrinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamamaktadır. Bunun en önemli sebebi, bu ülkelerdeki ikinci ve üçüncü kuşak Türkiye kökenli vatandaşların, Türkiye ile olan bağlarının giderek zayıflaması ve hatta sona ermesidir.
Bu makale, mevcut kaynaklar üzerinden, kökü Osmanlı’ya dayanan Türkiye ve İskandinav ülkeleri (Danimarka, Finlandiya, İsveç ve Norveç) arasındaki geçmiş ve güncel ilişkileri incelemeye çalışmaktadır. Bunun için, çalışma üç ana başlığa ayrılmıştır. İlk başlık altında, Osmanlı’nın İskandinav ülkeleri ile olan ilişkileri, ikinci başlık altında, güncel siyasî ve diplomatik ilişkiler ve son başlık altında, güncel ticarî ilişkiler ele alınmıştır. Çalışmanın herkes tarafından rahatlıkla anlaşılması için, her başlık, ülkelerin alfabetik sıraları göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir. Ayrıca, literatürde çok az çalışma bulunmasından ötürü, literatür taraması için ayrı bir başlık açılmamış; bu bölüm, konulara paralel olarak yer verilmiştir.

2. Osmanlı Döneminde İskandinav Ülkeleri ile İlişkiler

2.1. Osmanlı ve Danimarka

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir