Libya’daki Kaosa Gerçekte Ne Sebep Oldu?
22 Nisan 2016
Afganistan’daki Son Gelişmeler Üzerine
22 Nisan 2016

İran-Pakistan-Afganistan-Hindistan-Çin Jeostratejik Ekseni ve Yeni Gelişmeler

Giriş

Soğuk savaşın belli bir jeostratejik dengeli tehdit algılamasının ardından beklenmedik bir şekilde dünya her geçen gün dengesiz bir yapıya bürünmeye devam ediyor. Bir yandan büyük güçlerin özel çıkar odaklı mücadeleleri hız kazanıyor ve diğer yandan da küresel bir tehdit mekanizması hâline gelmiş olan radikal terörizm beklenmedik zamanlarda en güvenilir denilebilecek yerlerde büyük zararlar veren eylemler yapmaya devam ediyor.
Açık bir şekilde uluslararası araştırmacılar insan nüfusunun yoğunlaştığı yaşam alanlarının %60’ına yakın bir kesiminde istikrarsızlığın, sefâletin ve yoksulluğun egemen olduğuna ve bu durumun da radikal terör örgütlerine direk faydalar sağladığına işaret ediyorlar. Küresel ve bölgesel güç merkezleri ise özel çıkar alanlarını minimize ederek müşterek bir çıkarta buluşmaya ve her kesimden insanlar için tehdit hâline dönüşmüş olan bu ölümcül ortamı ortadan kaldırmaya yanaşmıyorlar.
Sonuçta bütün bu gelişmeler Çin sınırından Fas’a kadar çok geniş bir coğrafyada illegal terör örgütlerinin büyümesine ve her geçen gün daha büyük bir tehlike hâline gelmesine yol açıyor.
Bu noktada üç alan dikkat çekici ve çözümsüz gibi gözükmektedir. Bunlardan ilki Afganistan, Pakistan ve Hindistan üçgeni, diğeri Ortadoğu ve üçüncüsü de Afrika’dır. Her üç coğrafya artık günümüz ölçeğinde mevcut jeostratejik teorileri alt üst etmiş bir şekilde terörizmin ana yayılma alanları hâline gelmiş ve birbirleri ile yüksek derecede iletişim potansiyeline erişmiştir. Özellikle bütün dikkatlerin Ortadoğu’daki gelişmelere yöneldiği günümüzde başta İŞİD ve El Kaide olmak üzere radikal terör örgütlerinin yayıldıkları diğer alanlar bir şekilde gözden kaçmaktadır. Açıkçası bu örgütlerin de istedikleri budur. Yâni dikkatlerin yönelmediği alanlarda kolay bir şekilde yayılmak ve kendilerine kalıcı bir coğrafya oluşturmak, onların en önemli hedefleri ve hareket tarzları hâline gelmiştir.
Bu noktada şunu hatırlatmak gerekmektedir: İŞİD’in Irak ve Suriye’de güçlenmesi, başlangıçta Afganistan ve Pakistan tarafından sâdece seyredilmekteydi. Ama kısa süreler içinde İŞİD Afganistan’a yayılmaya ve Pakistan’da da kendisine etkili bir zemin bulmaya başladı. Bu önemli bir tehditti ve her iki ülke de hem kendi aralarında hem de İran ve Riyad ile ilişkilerini arttırmaya başladılar. Son bir yıl içinde her iki ülkenin Başbakanları, bu ülkelerin başkentlerine önemli ziyaretlerde bulundular.
Bununla beraber Ortadoğu ve Afrika’nın dışında kalan ve meydana gelen/gelebilecek her türlü gelişmenin Orta Asya’yı direk olarak etkileyebileceği coğrafya olan Afganistan, Pakistan ve Hindistan üçgeninde, Çin’in müdahaleci faaliyetleri sayesinde, gelecek dönemlerde radikal terör örgütlerinin yok edilmesine çözüm mekaniğini oluşturabilecek önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Dolayısı ile makale bu coğrafyada son dönemlerde yaşanan gelişmeler üzerine şekillenmiştir.
Afganistan, Pakistan, Hindistan’daki Gelişmeler ve Çin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir