Türkiye-Polonya İlişkilerinin Tarihsel ve Stratejik Derinliği
31 Mayıs 2016
“Kahrolsun Böyle Adâlet”
31 Mayıs 2016

Türkiye’de ve Ortadoğu’da Hidro-Politikanın Önemi: Ekonomik, Sosyal Ve Stratejik Analizleri-II

3. Su ve Nüfus Arasındaki İlişki

Su ve suyolları yüzyıllar boyunca uygarlıkların kaderini ve siyasetini etkileyen temel etken olmuştur. Bütün politikalar buna göre belirlenmiştir. Dünya nüfusunun %40’ının, birden fazla ülke arasında paylaşılan nehirlerin çevresinde yaşamakta olduğu dikkate alındığında, suyun uluslararası politikadaki yeri daha belirginleşecektir.47

Günümüzde dünya nüfusu hızla artmaktadır. Dünya nüfusu 1800’lerde 900 milyon kişi iken, 1850’lerde 1.2 milyar kişiye çıkmış, 1900’lerin başında 1.7 milyar iken, 1950’lerde 2.5 milyara yükselmiş, 1990’da 5.2 milyara ulaşmış, 2000’lerin başında 6.1 milyarı bulmuştur. 2010 yılında ise 7 milyarı geçmiştir. Dünya nüfusunun 2020 yılında 7.9 milyar kişiye ulaşacağı ve 2030’da ise 9.5 milyar kişi olacağı tahmini yapılmaktadır.48 Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’na göre, dünya nüfusu 2010 yılında, 2009 yılına kıyasla, 79 milyon kişi artarak, 6 milyar 908 milyon kişiye yükselmiştir. Bu rakamın 2050 yılında ise, 9 milyar 150 milyonu bulacağı hesaplanmıştır.49 Dünya nüfusu yıllık 80 milyon arttığına göre, ilave bu artış için her yıl 64 milyar m3 suya ihtiyaç vardır.50 Kanalizasyonu olmayan, içecek ve kullanabilecek temiz su sıkıntısı çeken bölgelerde çocuk ölüm oranları gelişmiş ülkelere kıyasla 10-20 kat fazladır. Mikroplu sular her gün 3 bin 900 çocuğu öldürmektedir.51

Dünya nüfusunun %60’ından fazlasına sahip Asya kıtası, kullanılabilir suyun %36’lık kısmına sahiptir. Kuzey Amerika ise dünya nüfusunun %8’i civarında bir nüfus barındırırken kullanılabilir suyun %15’ini almaktadır. Avrupa dünya nüfusunun %13’ünü barındırırken, suyun %8’ini, Afrika ise dünya nüfusunun %13’e tekabül bir nüfusa sahipken, kullanılabilir suyun %11’ini almaktadır. Öte yandan dünya nüfusunun %16’sına karşılık gelen Güney Amerika kıtası kullanılabilir suyun %26’sına sahiptir.52

Su sıkıntısı gıda üretimi üzerinde de kısıtlayıcı bir etki yapmaktadır. Dünya Tarım ve Gıda Örgütü’ne (FAO) göre, yılda 2.700 kcal/kişi için 1.600 m3 suya ihtiyaç vardır. Bugün yapılan araştırmalarda 2.6 milyar insan tuvalete sahip değil ve temel gereksinimleri için su bulamıyor. Kanalizasyonu olmayan, içecek ve kullanabilecek temiz su sıkıntısı çeken bölgelerde çocuk ölüm oranları gelişmiş ülkelere kıyasla 10-20 kat fazladır. Mikroplu sular her gün 3 bin 900 çocuğun ölümüne yol açmaktadır. İshal, kirli su kaynaklı hastalık ve ölümlerin bir numaralı nedeni olmaktadır. Dünyada her yıl 1.8 milyon insan ishalden ölmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise endüstriyel atıkların yüzde 70’i hiçbir işlem görmeden doğaya bırakılmakta ve su kaynaklarını kirletmektedir. Her yıl 300-500 milyon ton ağır metaller ve toksik maddeler suları zehirlemektedir. 2075 yılında bir damla su bulamayacak dünya nüfusunun 3-7 milyar olacağı tahmin edilmektedir.53
2015 yılı itibariyle, dünya nüfusunun 1.3 milyarı gelişmiş ülkelerde yaşarken, 5.9 milyarı ise az gelişmiş ülkelerde yaşamaktadır. Bu 5.9 milyarın, 985 milyonu da en az gelişmiş ekonomilerde/ülkelerde yaşamaktadır. Günümüzde her yıl %1.78’lik nüfus artışıyla dünya nüfusuna ortalama 80-95 milyon arasında yeni nüfus eklenmektedir.54 2050 projeksiyonuna göre; gelişmiş ülkelerin nüfus artışı düşük olmasına rağmen göçmenlerden, mültecilerden, yabancı evliliklerin hızla artmasından veya daha önce işçi olarak o ülkelere gelip yerleşen kişilerden kaynaklanan bir nüfus artışı karşımıza çıkmaktadır. Bunun sonucunda 2050 yılında gelişmiş ülkelerde yaşayan insan sayısı 1.5 milyarı geçecektir. Az gelişmiş ülkelerde ise bu rakam 8 milyara (1.8 milyarı en az gelişmiş ekonomilerde ortaya çıkacak bir artışa) dayanacaktır. Yâni 9 milyarı geçecek ciddî bir nüfus miktarı karşımıza çıkacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir