Meskûn Mahallerde Terörle Mücadelenin Kapsamı: Çatışma Ortamının Doğası ve Durumsal Farkındalık
28 Haziran 2016
Stratejisi ve Tarafları Belli Olmayan Bir Savaş: IŞİD, PKK, PYD ve ABD
28 Haziran 2016

Rakka ve Menbic Operasyonlarının Perde Arkası

Giriş

Suriye iç savaşı ve Irak’ın bölünmüşlüğü, sâdece Suriye ve Ortadoğu’daki dengeleri değiştirmekle kalmamış bölge; çok uluslu ve çok örgütlü/devletimsi yapıların yer aldığı ve birbirleriyle çatıştığı geniş bir savaş alanına, karmaşık ilişkiler ve kaos ortamına dönüşmüştür. ABD-Rusya ve İran’ın da Suriye’deki iç savaşta aktif bir şekilde yer almasıyla iç savaş şekil, konsept ve boyut değiştirmiştir. Bu durum tarafların dengelerini de değiştirip, eşitlemiştir. Başlangıçta gerileyen ve ülke genelinde otoritesini kaybeden Esad rejimi; Rusya ve İran’ın askerî ve psikolojik desteğiyle IŞİD başta olmak üzere rejim muhaliflerine karşı savunma pozisyonundan taarruza geçerken, PKK/PYD ise IŞİD’e karşı Kobani direnişini ABD-ABD liderliğindeki koalisyon-ÖSO ve IKBY’ne bağlı peşmergelerle savuştururken Tel Abyad’ı ele geçirip saldırılarını şimdi Cerablus ve Rakka’ya yöneltmiştir. İç savaşa Rusya-İran ve ABD’nin müdahil olması, durumu IŞİD başta olmak üzere rejim muhalifi grupların aleyhine, Esad rejimi ve PKK/PYD’nin lehine olacak şekilde değiştirmiştir. Esad rejimi kaybettiği toprakların önemli bölümünü IŞİD ve rejim muhaliflerinden geri alırken ve PKK/PYD ise Suriye kuzeyinin neredeyse tamamında ve Rakka’ya doğru hâkimiyet alanını genişletmektedir.

İç savaş, Suriye içinde ve Suriye dışına göç hareketini hızlandırırken, dünya da bugüne kadar ki en büyük göç dalgalarından birisine daha sahne olmuştur. Sâdece Türkiye 3 milyona yakın göçmeni/sığınmacıyı kabul etmiştir. Bu durum Türkiye’nin sınır ve iç güvenliğine olumsuz olarak yansırken, ekonomik, siyasî, güvenlik, sosyokültürel, eğitim, istihdam alanlarında ise Türkiye’yi derinden etkilemiştir.

Suriye’deki iç savaşın seyrini ve kaderini değiştiren olaylardan en önemlisi de Suriye rejiminin davet ettiği Rus ordusunun hava unsurları ve hava savunma sistemlerinin Esad rejim ordusu bölgesinde konuşlanarak, Esad rejim ordusu yanında yer alarak hem IŞİD ile hem de Suriye rejimine muhalif gruplarla çatışmaya girmesidir. Rusya; PKK/PYD hariç Esad rejimine karşı savaşan bütün grupları terörist/düşman ilân etmiştir. İç savaş boyunca, Esad güçleri ile savaşmayan ve özellikle ortak düşman IŞİD’e karşı savaşan PKK/PYD, doğal olarak Rusya ve Esad rejiminin doğal müttefiki konumuna gelmiştir. Bu durum Esad rejiminin devamlılığını sağlarken; askerî, siyasî ve psikolojik olarak elini rahatlatmış ve güçlendirmiştir. ABD ise Kobani direnişi ile PKK/PYD’ye yakınlaşarak askerî ve psikolojik destek vermiştir. Bu yakınlaşma ve meşrulaşma süreciyle PKK/PYD Suriye kuzeyinde IŞİD’in kontrolündeki Cerablus hariç Suriye kuzeyinde kantonlaşma sürecine girmiştir. Afrin, Ayn El Arap (Kobani) ve Cezire’yi kapsayan Rojova kantonları oluşturulmuştur. Bu süreç Esad rejiminin de işine gelmiştir. Çünkü azalan düşman (ÖSO’nun kendisinden bekleneni veremeyen dağılmış rejim karşıtı gruplara dönüşmüş olması) ve tehdit algılamasının kendisinden IŞİD’e doğru yönelmesi Esad rejiminin elini rahatlatmıştır. ABD ise; PKK/PYD’ye psikolojik, askerî destek vermiş, karşılığında ise Türkiye’yi karşısına almaya rağmen Suriye ve Irak’ta Kürt bölgelerinde üs/üsler kurmuştur. ABD; PKK/PYD’nin IŞİD’e karşı savaşında özel kuvvet unsurlarıyla ve askeri danışmanları vasıtasıyla yanında yer alarak PKK/PYD’nin Suriye kuzeyinde ve Fırat’ın batısında Menbcç-Cerablus hattında Kürt koridorunu tamamlamasında ve Rakka ilerleyişinde destek sağlamış ve hâlen de sağlamaktadır. Rusya da aynı şekilde Esad rejim ordusunu ve Esad güçlerinin yanında savaşan güçlerin Rakka’ya ilerleyişini desteklemektedir.

Bu süreçte başlangıçta Esad rejimi ile ÖSO arasında başlayın iç savaşın seyri IŞİD ve PKK/PYD’nin de sahneye girmesiyle ve etkinlikleriyle boyut değiştirmiştir. Birkaç ayda iktidardan/yönetimden gideceği değerlendirilen Esat rejiminin ve tehdidinin, IŞİD tehdidinin korkunçluğu nedeniyle geri plana düşmüş olması, Rusya-İran-ABD ve ABD liderliğindeki koalisyon güçleri -Suriye rejimi- PKK/PYD için öncelikli bertaraf edilmesi gereken birinci ve öncelikli hedef; IŞİD olmuştur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir