22 Nisan 2016

Türkiye ve Balkanlar

Türkiye ve Balkanlar ortak bir tarihi olduğu kadar ortak bir kaderi de paylaşmaktadır. Jeopolitik kitapları, Balkanları Avrupa kıtasının doğusunda yer alan sıra dağlar ve bu dağların […]
22 Nisan 2016

Türkiye’de ve Ortadoğu’da Hidro-Politikanın Önemi: Ekonomik, Sosyal Ve Stratejik Analizleri-I

Giriş Suyun Türk medeniyetine büyük bir etkisi vardır; Türkçedeki deyim ve özdeyişlerde, türkü ve şarkılarda, şiir ve yazıtlarda, örf ve adetlerde bu etkinin izlerini sürmek mümkündür. […]
22 Nisan 2016

VIII. Büyükelçiler Konferansı

2008’den 2016’ya Büyükelçiler Konferanslarının Genel Değerlendirmesi Sekizincisi yapılmak sûretiyle daha da bir geleneksel nitelik kazanan Büyükelçiler Konferanslarının, bölgemizde ve ötesinde barış ve istikrarı hâkim kılmayı hedefleyen […]
22 Nisan 2016

Atilla Yayla’nın “D. Gezmiş’in Doğum Günü” Başlıklı Yazısının Düşündürdükleri

Atilla Yayla, kendini liberal olarak konumlandıran bir aydınımız, ülkemizin önde gelen bir entelektüelidir. Kısa bir süre önce Yeni Yüzyıl gazetesinde “Deniz Gezmiş” üzerine bir yazı kaleme […]