31 Mayıs 2016

Taliban’ın Afganistan’daki Varlığı ve Pakistan

Taliban örgütünün Afganistan’da faaliyete başladığı 1994 yılından bu güne kadarki varlığı üzerinde çeşitli fikirler öne sürülmüş ve birbirinden farklı spekülasyonlar yapılmıştır. Bütün görüşlerin merkezinde ise Taliban’ın […]
31 Mayıs 2016

“Kahrolsun Böyle Adâlet”

Büyük Türk milletinin her satırı kahramanlıklarla dolu şanlı tarihinde, bu şanlı tarihin yazılmasına katkıda bulunmuş sayısız büyük şahsiyetin varlığını görürüz. Uydurmalar yoluna girmeğe, sanal kahramanlar oluşturmaya […]
31 Mayıs 2016

Türkiye’de ve Ortadoğu’da Hidro-Politikanın Önemi: Ekonomik, Sosyal Ve Stratejik Analizleri-II

3. Su ve Nüfus Arasındaki İlişki Su ve suyolları yüzyıllar boyunca uygarlıkların kaderini ve siyasetini etkileyen temel etken olmuştur. Bütün politikalar buna göre belirlenmiştir. Dünya nüfusunun […]
31 Mayıs 2016

Türkiye-Polonya İlişkilerinin Tarihsel ve Stratejik Derinliği

Polonya, tarih boyunca büyük güçlerin rekabet alanının ortasında kalmış, bu rekabet ve savaşlardan doğrudan acılar yaşamış bir ülkedir. I. ve II. Dünya Savaşları’nda Almanlar ve Ruslar […]