[künye]


Atılım Yayıncılık Adına Sahibi
Muzaffer SEMİZER

Genel Yayın Yönetmeni
Kâzım ÜTÜK

Yayın Koordinatörü ve
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
M. Ragıp VURAL

Grafik – Tasarım ve Web Uygulama
Davut MERZİFONLUOĞLU

İdare Merkezi
Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 150/2
Balgat / ANKARA

İletişim:
tel: 0 312 215 96 98
0 312 472 23 23
belgegeç: 0 312 215 97 00
e-posta: bilgi@2023.gen.tr

http://www.2023.gen.tr/

CTP-Baskı – Cilt 

A’dan Z’ye Matbaacılık
Kazım Karabekir Cad.
Ali Kabakçı İşh. No:85/1-6
İskitler – ANKARA
tel: 0312 341 62 36

Yıllık Abone Bedeli
100.00- TL.

Altı Aylık
60.00- TL.

Atılım Yayınları Adına Banka Hesabı
Şekerbank Reşit Galip Şb. 23201682

IBAN:TR540005902320511023201682

Posta Çeki: 5263148

Fiyatı:
10.00- TL.

ISSN 1303-0434