3 Sonuçlar:

Bir Polemik Konusu Olarak Türkçe Ezan

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi Türk siyasî tarihinde bazı hâdiseler vardır ki polemiklerle güncel siyasetteki yerini daima korur. Biraz kurcalandığında sinirler gerilir, tartışma adabının hudutları…

Berlin’de Tahrif Edilmiş Enver Paşa Fotoğrafı

Belgede tahrifat yapmak, bugün ceza müeyyideleri içerisinde yer alan bir husustur. Kısaca evrakta sahtecilik diyebileceğimiz tahrifat, tarihçilik için önemli sonuçlar doğurmaktadır. Tahrif edilmiş bir belge, tarihin yazımını etkileyecek,…

Türk Siyasetinde Darbe Girişimleri – 21 Ekim Protokolü

27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat tarihleri, Türk siyasî hayatının yakın dönemdeki önemli tarihlerdendir. Ordunun mevcut durumdan vazife çıkararak siyaset kurumuna müdahale etmesi, terminoloji tartışmalarını…