3 Sonuçlar:

Türkiye-Polonya İlişkilerinin Tarihsel ve Stratejik Derinliği

Polonya, tarih boyunca büyük güçlerin rekabet alanının ortasında kalmış, bu rekabet ve savaşlardan doğrudan acılar yaşamış bir ülkedir. I. ve II. Dünya Savaşları’nda Almanlar ve Ruslar arasındaki mücadelenin…

Uluslararası Hukuk’ta Garanti Antlaşmaları ve Kıbrıs

…Kıbrıs’ın lehindedir. Zürih müzakerelerinde İngiltere’nin menfaatleri de müzakere mevzuu olduğundan üçlü toplantının adaya sulh ve sükun getireceğini kuvvetle ümit ettiğini” söylemiştir. Menderes de bu dönemde Ankara’da Zürih toplantıları hakkında verdiği…

Babür Şah’ın Yetimleri: Afganistan Türkleri

…düşünmüştür.2 Ancak bu ümit dolu zafer kutlamaları, Afganistan için her boyutta yıkıcı bir dönemin başlangıç tarihi olmuştur. Afganistan’da sosyalist bir devrim gerçekleşmiştir ancak halk sosyalizm ile ilk kez iktidara geldiğinde…