4 Sonuçlar:

1979 İran Devrimi’nden Günümüze İran’da Türklere Karşı Uygulanan Asimilasyon Politikaları

Giriş Egemen ve baskıcı bir kültürün altında yaşayan kültürler zamanla yok olma ihtimali ile karşı karşıyalar. Dil bu konuda zorunlu asimilasyona mâruz kalan en önemli unsurlardandır. Kendi dillerine…

İran Siber Ordusu

1. Giriş Yaşadığımız çağda internet ve sanal dünya insanoğlunun vazgeçilmezi hâline gelmiş ve insan hayatının bütün yönlerini istila etmiştir. Bugün bireysel yaşamdan devlete kadar her alanda sanal ortam…

Mali Cumhuriyeti’nde Neler Oluyor?

Giriş Dünya siyaseti 1990’lı yıllardan başlayarak günümüze kadar çok önemli değişimler ve gelişmelerle yüz yüze gelmiştir. Soğuk savaşın sona ermesi ve akabinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılması iki…

Ebu Müslim Horasanî Kürt Müydü?

1. Giriş “Kürt Alevîliği” iddiasında olanların ortaya attığı tezlerden biri, Ebu Müslim Horasanî üzerinden ileri sürülmüştür. Buna göre Ebu Müslim Horasanî, Kürt kökenlidir ve Alevîlerin Ebu Müslim Horasanî’yi…