13 Sonuçlar:

Ebu Müslim Horasanî Kürt Müydü?

…kişilik”, “Kürt kökenli devlet adamı ve komutan” (Bayrak, 2014:61) olarak bahseden Bayrak, daha da ileri iddialara girişerek; “Kürt Alevîliğinde, Ebu Müslim ile Ali, adeta özdeşleştirilmiş” diye yazmıştır (Bayrak, 2014:61). Yine…

Alevî Muhafazakârlığı

1. Giriş Muhafazakârlık bugüne kadar genel olarak Sünnîlik ile özdeşleştirilen bir kavram olmuştur. Muhafazakârlık temel alınarak, Sünnîlik eleştiri odağı olmuş ve Alevî-Sünnî birlikteliğinin karşısında Sünnî muhafazakârlığı bir engel…

“Benzerlikler ve Farklılıklar Ekseninde” Alevîlik Zerdüştlük’ün Devamı mıdır?

…inançlarını Bektaşîlik, Alevîlik ve Şiâ şekilleri altında korumaktadır” (Bender, 2000:101). Bir dönem sözde “Sürgünde Kürdistan Parlamentosu üyesi” ve “Kürdistan Alevîler Birliği” başkanı olan Ali Haydar Cilasun’a göre ise; “Alevîlik, bir…

Siyasî Coğrafya Açısından Avrupa Birliği-Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın Muhtemel Sonuçları

1. Giriş İnsanoğlu, doğuştan birçok siyasî davranışa sahiptir ve tarihî tecrübesi içinde birçok siyasî tavır geliştirmiştir. İnsanın vazgeçilmez bir parçası olan siyasî davranışları, belirgin olarak coğrafî özellikler gösterir….