11 Sonuçlar:

Rakka ve Menbic Operasyonlarının Perde Arkası

Giriş Suriye iç savaşı ve Irak’ın bölünmüşlüğü, sâdece Suriye ve Ortadoğu’daki dengeleri değiştirmekle kalmamış bölge; çok uluslu ve çok örgütlü/devletimsi yapıların yer aldığı ve birbirleriyle çatıştığı geniş bir…

Dağlık Karabağ Eksenli Azerbaycan-Ermenistan Çatışmasının Bölgesel ve Küresel Yansımaları

Giriş Sovyetler Birliği’nin dağılmasından hemen önce Azerbaycan SSC’ye bağlı olan Dağlık Karabağ’daki Ermeni ayrılıkçılar Dağlık Karabağ’da bağımsızlık ilân ederek Azerbaycan’dan ayrıldıklarını duyurmuşlardır. 1988-1994 döneminde Ermenistan’dan kovulan Azerbaycanlılar ile…

Ortadoğu Sarmalında Suriye ve Irak’taki Gelişmelerin Türkiye’ye Yönelik Etkileri

Giriş Arap Baharı çerçevesinde 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaşın iki veya üç ay içerisinde biteceği ve rejim karşıtı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)’nun Şam’ı kontrol altına alıp, Beşar…

Ortadoğu Eksenli Yeni Dünya Düzeni

Giriş ABD ve ABD liderliğindeki Batı’nın uygulamaya koyduğu Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ve/veya Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi (GOKAP) çerçevesinde; Körfez Savaşı, Afganistan ve Irak’ın işgali ile…