8 Sonuçlar:

Rusya Federasyonu’nun Suriye’deki Fiilî Varlığı Ortadoğu’yu Yeniden Şekillendirecek mi?

Eylül 2015 itibari ile Suriye’de yeni bir süreç başladı ve bu süreç Türkiye’nin Ortadoğu ve Suriye politikalarını tam anlamı ile yerle bir etti ve etmeye devam edecek. Bundan…

İran-Pakistan-Afganistan-Hindistan-Çin Jeostratejik Ekseni ve Yeni Gelişmeler

Giriş Soğuk savaşın belli bir jeostratejik dengeli tehdit algılamasının ardından beklenmedik bir şekilde dünya her geçen gün dengesiz bir yapıya bürünmeye devam ediyor. Bir yandan büyük güçlerin özel…

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN ile Cemaatleşme Üzerine Bir Söyleşi

O. Çetinoğlu- Muhterem Hocam, sizinle cemaatleşme üzerine konuşmak istiyorum. Cemaatleşme kavramı üzerine genel bir değerlendirme lûtfeder misiniz? Şu hususu da öncelikle belirtmek gerek: “Cemaat” denilince pek çok kişinin…

Dünya’da ve Türkiye’de Laiklik, Özgürlük ve Demokrasi İlişkisi Üzerine

Giriş Türkiye’de uzunca bir süredir laiklik tartışması yaşanmaktadır. Bu süreçte semboller ve kutsallaştırmalar öne çıkmakta, ayrıca geçmişle bir hesaplaşma ve rövanş arzusu da zaman zaman dile getirilmektedir. Türk…