4 Sonuçlar:

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN ile Cemaatleşme Üzerine Bir Söyleşi

O. Çetinoğlu- Muhterem Hocam, sizinle cemaatleşme üzerine konuşmak istiyorum. Cemaatleşme kavramı üzerine genel bir değerlendirme lûtfeder misiniz? Şu hususu da öncelikle belirtmek gerek: “Cemaat” denilince pek çok kişinin…

Türkiye’de ve Ortadoğu’da Hidro-Politikanın Önemi: Ekonomik, Sosyal Ve Stratejik Analizleri-II

3. Su ve Nüfus Arasındaki İlişki Su ve suyolları yüzyıllar boyunca uygarlıkların kaderini ve siyasetini etkileyen temel etken olmuştur. Bütün politikalar buna göre belirlenmiştir. Dünya nüfusunun %40’ının, birden…

Türkiye’de ve Ortadoğu’da Hidro-Politikanın Önemi: Ekonomik, Sosyal Ve Stratejik Analizleri-I

Giriş Suyun Türk medeniyetine büyük bir etkisi vardır; Türkçedeki deyim ve özdeyişlerde, türkü ve şarkılarda, şiir ve yazıtlarda, örf ve adetlerde bu etkinin izlerini sürmek mümkündür. Türklerin İslâm’la…

Uluslararası Hukuk’ta Garanti Antlaşmaları ve Kıbrıs

…(Aksu, 2001). Türkiye ve Yunanistan’ın Başbakanları Zorlu ve Averof 5-11 Şubat 1959 tarihleri arasında Zürih’te görüşmeler yapmışlardır. Bu görüşmelerde iki başbakan Kıbrıs’ın milletlerarası statüsünün ve anayasanın dayanacağı prensipler üzerinde anlaşmaya…