2 Sonuçlar:

Avrupa Birliği’nin Enerji Güvenliğinde Azerbaycan’ın Rolü

28 üye devletten oluşan AB, Kuzey Amerika (NAFTA) ve Doğu Asya ( ASEAN) ile birlikte dünyanın en büyük ekonomik merkezleri arasında yer almaktadır. Yaklaşık 72 trilyon dolar olan…

Petrol Fiyatlarındaki Düşüşün Azerbaycan Ekonomisine Etkisi

Azerbaycan’ın bağımsızlık sonrası pazar ekonomisine girişi ile ülke ekonomisinin temel eksenini oluşturan enerji sektörü çok sayıda yabancı yatırımcının dikkatini Azerbaycan’a yöneltmiştir.1 Azerbaycan’ın sahip olduğu enerji rezervleri ülkenin kalkınmasında…