7 Sonuçlar:

Güvenlik Politikalarında Arap Baharı ve Türkiye’ye Yansımaları

Giriş Arap Baharı, uzmanlar tarafından, yakın tarihin en önemli halk hareketlerinden biri olarak görülüyor. Bunun nedeni senelerce otoriter bir yönetim altında bulunan halkların ayaklanması ve bunun bölgede hızlı…

Almanya: Kuşatılmaya ve Baskı Altına Alınmaya Çalışılan Bir Güce Doğru mu?

Almanya, tarihsel bir perspektiften bakıldığında uluslararası politikayı şekillendirme kabiliyetine sahip bir aktör olarak değerlendirilirken, aynı zamanda ortaya çıkan yeni durumdan da en çok etkilenen figür olarak karşımızda durmaktadır….

Muhafazakârlık ve Postmodernizm Üzerine (2): Örnekler

…Özellikle olumlayıcı postmodernistlerin akılcılık (totaliterlik) eleştirileriyle, Burke’ün Fransız tipi Aydınlanma akılcılığına yönelik eleştirileri birbirlerini çağrıştırırlar. Fatih Duman, “Aydınlanma Eleştirisinden Devrim Karşıtlığına Edmund Burke” adlı, ayrıntılı çalışmasında, bu benzerliğin altını şöyle…

Türkiye’de ve Ortadoğu’da Hidro-Politikanın Önemi: Ekonomik, Sosyal Ve Stratejik Analizleri-I

…şartı vardır; “Allah’a kulluk etmeleri, iyi kul olmaları, sapkınlık yapmamaları ve aşırıya kaçmamaları,… aksi takdirde Rabbin öfkesi artar ve göğün kapıları kapanır, topraktan mahsul alamazsınız…”4 Tevrat bölümünde Hz. Adem ve…