2 Sonuçlar:

Radovan Karaciç Yargılaması ve Siyasallaşan Adalet

Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, Bosnalı Sırp lider Radovan Karaciç’in yargılanması bitirerek 40 yıl mahkûmiyet kararı aldı. Kararın açıklandığı 24 Mart 2016 tarihi aynı zamanda Miloşeviç rejimine karşı NATO…

Değişen Muhafazakârlık Üzerine Düşünceler

…alâkasız da olsa Gül Baba Türbesi diye belirlemişiz. Şehri bilenler bilirler, zincirli köprü, parlamento binası hatta Vaci sokağı gibi işlek ve şehrin gözde mekânları varken burada buluşmaya karar vermek kuşkusuz…