24 Sonuçlar:

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN ile Cemaatleşme Üzerine Bir Söyleşi

O. Çetinoğlu- Muhterem Hocam, sizinle cemaatleşme üzerine konuşmak istiyorum. Cemaatleşme kavramı üzerine genel bir değerlendirme lûtfeder misiniz? Şu hususu da öncelikle belirtmek gerek: “Cemaat” denilince pek çok kişinin…

Türkiye ve Balkanlar

Türkiye ve Balkanlar ortak bir tarihi olduğu kadar ortak bir kaderi de paylaşmaktadır. Jeopolitik kitapları, Balkanları Avrupa kıtasının doğusunda yer alan sıra dağlar ve bu dağların bulunduğu yarımada…

Rusya Norveç’i İşgal Eder mi?

Norveç, dünyanın kuzey ucunda yer alan bir ülkedir. Dünya haritalarına bakıldığı zaman, kuzey yarıkürenin en üst noktalarında yer alan ve yerkürenin kuzey bölgesi olan kuzey buz denizi ile…

Yeni Osmanlıcılık Arayışları

Türkiye Cumhuriyeti’nde normal gelişim süreci devam edip giderken, son yıllarda bir “Yeni Osmanlı” kavramı öne çıkarılarak, bu doğrultuda bazı girişimlerin ve tartışmaların birbiri ardı sıra gündeme getirildiği görülmektedir….