24 Sonuçlar:

Rusya Dünyaya Meydan Okuyor

Türkiye’nin Suriye sınırında bir uçağın düşürülmesiyle birlikte dünyanın siyasal gündemi değişmiş ve Ortadoğu bölgesi ile beraber Türkiye Cumhuriyeti de yeni bir siyasal krizin içine sürüklenmişlerdir. Soğuk savaş döneminde…

Ege Denizi Jeopolitiği

Ege Denizi Balkan ve Anadolu Yarımadaları arasında yer alan bir iç denizdir. Bu hali ile Ege Denizi iki yarımada arasında bir köprü konumuna sahip bulunmaktadır. Balkanlar’dan yola çıkarak…

Das Kapital’den Kapitokrasi’ye

Yirminci yüzyıla damgasını vuran Sovyetler Birliği isimli dev siyasal yapılanmanın arkasında yatan ideolojinin oluşması, on dokuzuncu yüzyılın yarısından itibaren gündeme gelen siyasal gelişmeler ile ortaya çıkmış ve yaşanan…

İnfografya: NATO’nun Siber Güvenlik Politikasında Kırılma Noktaları

Soğuk savaş dönemi boyunca simetrik bir düşmanı bulunan ve Ortodoks güvenlik anlayışıyla hareket eden Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO), Kosova Savaşı’nda mâruz kaldığı siber saldırılar neticesinde bu anlayışını…