24 Sonuçlar:

Günümüzde Toplumsal Şiddet ve Metamorfizmi

…gözlediğimiz 60’lar dönemi zenci-beyaz çatışmaları, ırkçı eylem biçimleri, Kapitalist-Marksist cepheleşmeleri kendilerine özgü şiddet profillerini sürdürmüştür. Aynı şekilde, Türk toplumu da yakın tarihimizde 68’ler kuşağı adı altında sol fraksiyonları gündeme taşıyan…

Siyasî İslâmcı Otoriter Zihniyetin Kökleri

…etmek arasında fark yoktur. Zaten siyasî İslâmcılık anılan iki temel üzerine oturur. Bu nedenle müşkil bir meseledir. Çünkü dini siyaset yapmak sâdece taraflar arasında ayrışmayı derinleştirmez. Aynı zamanda herkesin belli…

Geniş Karadeniz Havzası (Kafkasya-Hazar Türkistan Perspektifi)

Giriş Soğuk savaşın Amerika’nın önderliğindeki Atlantik cephesi tarafından kazanılmasının ardından dünya iki kutuplu bir uluslararası ilişkiler sistemden tek kutuplu, Amerika’nın her anlamda hegemonyasına dayanan yeni bir sürece girmiştir….

Batı’da ve Türk Toplumunda Yeni Dinsel Hareketler

Giriş Günümüz Batı toplumlarında radikal değişmelerin getirdiği birtakım sorunlara tanık olmaktayız. Sanayileşme ve teknoloji, bu ülkelerin mevcut değer ve inanç sistemlerini temelinden sarsarak ferdi büyük çalkantılar içinde âdeta…