23 Sonuçlar:

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN ile Cemaatleşme Üzerine Bir Söyleşi

…belli bir topluluk geliyor. Biz, belli bir topluluğu değil, umumî olarak dinle bağlantılı bütün toplulukları konuşacağız. Ülkemizde tek cemaat yok. Pek çok cemaat var. O. Türkdoğan– Cemaatleşme ve milletleşme, Türk…

Günümüzde Toplumsal Şiddet ve Metamorfizmi

…gözlediğimiz 60’lar dönemi zenci-beyaz çatışmaları, ırkçı eylem biçimleri, Kapitalist-Marksist cepheleşmeleri kendilerine özgü şiddet profillerini sürdürmüştür. Aynı şekilde, Türk toplumu da yakın tarihimizde 68’ler kuşağı adı altında sol fraksiyonları gündeme taşıyan…

Batı’da ve Türk Toplumunda Yeni Dinsel Hareketler

Giriş Günümüz Batı toplumlarında radikal değişmelerin getirdiği birtakım sorunlara tanık olmaktayız. Sanayileşme ve teknoloji, bu ülkelerin mevcut değer ve inanç sistemlerini temelinden sarsarak ferdi büyük çalkantılar içinde âdeta…

“Türkmenler Stratejik Bölgelerde Yaşıyor”

…Suriye Anadolu’dan Daha Önce Türkleşmiştir 2023- Suriye’deki Türkmen varlığı ile ilgili bilgileri alarak başlamak istiyoruz. Bu konuda bize neler anlatabilirsiniz? O. Orhan– Suriye esasında Anadolu coğrafyasından daha önce Türkleşmiş…