3 Sonuçlar:

Çin Dünya Düzenini Nasıl Görüyor? Pekin Sorumluluk Sahibi Bir Ortak Olabilir mi?

Çin’in büyük güç statüsüne hızlı yükselişi kadar, liberal uluslararası düzenin geleceğine ilişkin endişe yaratacak büyüklükte bir uluslararası gelişme yoktur. İkinci Dünya Savaşı’nın külleri arasında inşa edilen bu düzen…

ABD Yahut Dünya Düzeni Başkanını Seçerken!

…türlü rahat yüzü görmeyen bu coğrafya, kolay kolay dinmeyecek bir kargaşanın içinde savrulup duruyor. ABD’nin seçkin düşünce kuruluşlarından CFR kısaltmasıyla tanınan Dış İlişkiler Konseyi’nin Başkanı Richard N. Haas’ın ifâdesiyle, İslâm…

Mali Cumhuriyeti’nde Neler Oluyor?

…3 Ahmet Kavas; “Mali’de Neler Oluyor?”, ORDAF İnternet Sitesi, http: //www.ordaf.org.tr/malide-neler-oluyor.aspx 4 İbrahim Karagül; “İslâmcı Kültür Düş- manları”, Yeni Şafak İnternet Sitesi, http://www.yenisafak.com.tr/Yazarlar/ Default.aspx?t=06.07.2012&y=Ibrahi mKaragul 5 Richard M. Eaton; “From…