31 Mayıs 2016

Alevî Muhafazakârlığı

1. Giriş Muhafazakârlık bugüne kadar genel olarak Sünnîlik ile özdeşleştirilen bir kavram olmuştur. Muhafazakârlık temel alınarak, Sünnîlik eleştiri odağı olmuş ve Alevî-Sünnî birlikteliğinin karşısında Sünnî muhafazakârlığı […]
21 Ocak 2016

Ebu Müslim Horasanî Kürt Müydü?

1. Giriş “Kürt Alevîliği” iddiasında olanların ortaya attığı tezlerden biri, Ebu Müslim Horasanî üzerinden ileri sürülmüştür. Buna göre Ebu Müslim Horasanî, Kürt kökenlidir ve Alevîlerin Ebu […]
22 Kasım 2015

Siyasî Coğrafya Açısından Avrupa Birliği-Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın Muhtemel Sonuçları

1. Giriş İnsanoğlu, doğuştan birçok siyasî davranışa sahiptir ve tarihî tecrübesi içinde birçok siyasî tavır geliştirmiştir. İnsanın vazgeçilmez bir parçası olan siyasî davranışları, belirgin olarak coğrafî […]
22 Ekim 2015

“Benzerlikler ve Farklılıklar Ekseninde” Alevîlik Zerdüştlük’ün Devamı mıdır?

1. Giriş Zerdüştlük, adı kurucusu Zerdüşt’e (tahminen M.Ö. 6. yüzyıl) izafe edilen eski İran dinlerinden biridir (Gündüz, 2007:507). Zerdüşt inancının merkezini ateşin kutsallığı teşkil eder ve […]