31 Mayıs 2016

Türkiye’de ve Ortadoğu’da Hidro-Politikanın Önemi: Ekonomik, Sosyal Ve Stratejik Analizleri-II

3. Su ve Nüfus Arasındaki İlişki Su ve suyolları yüzyıllar boyunca uygarlıkların kaderini ve siyasetini etkileyen temel etken olmuştur. Bütün politikalar buna göre belirlenmiştir. Dünya nüfusunun […]
22 Nisan 2016

Türkiye’de ve Ortadoğu’da Hidro-Politikanın Önemi: Ekonomik, Sosyal Ve Stratejik Analizleri-I

Giriş Suyun Türk medeniyetine büyük bir etkisi vardır; Türkçedeki deyim ve özdeyişlerde, türkü ve şarkılarda, şiir ve yazıtlarda, örf ve adetlerde bu etkinin izlerini sürmek mümkündür. […]