21 Aralık 2015

Millet Nedir?

“İnsan özde ne kendi diline, ne de kendi ırkına âittir. O sâdece kendisine âittir. Bu esas olarak özgürlük ve ahlâk olgusudur.” Ernest Renan, 1882. “Milletleri ayıran […]