28 Haziran 2016

1979 İran Devrimi’nden Günümüze İran’da Türklere Karşı Uygulanan Asimilasyon Politikaları

Giriş Egemen ve baskıcı bir kültürün altında yaşayan kültürler zamanla yok olma ihtimali ile karşı karşıyalar. Dil bu konuda zorunlu asimilasyona mâruz kalan en önemli unsurlardandır. […]