21 Ocak 2016

Quis Custodiet İpsos Custodes?

Bu yazı Durmuş Hocaoğlu tarafından kaleme alınan makalelerin yine kendisi tarafından toplanması ve hayatta iken yayınlanması neticesinde oluşan “Düşük Şiddetli Devrim, Bir Entelijansiya Kritiği” kitabına dair […]