22 Kasım 2015

Geniş Karadeniz Havzası (Kafkasya-Hazar Türkistan Perspektifi)

Giriş Soğuk savaşın Amerika’nın önderliğindeki Atlantik cephesi tarafından kazanılmasının ardından dünya iki kutuplu bir uluslararası ilişkiler sistemden tek kutuplu, Amerika’nın her anlamda hegemonyasına dayanan yeni bir […]