31 Mayıs 2016

Batı’da ve Türk Toplumunda Yeni Dinsel Hareketler

Giriş Günümüz Batı toplumlarında radikal değişmelerin getirdiği birtakım sorunlara tanık olmaktayız. Sanayileşme ve teknoloji, bu ülkelerin mevcut değer ve inanç sistemlerini temelinden sarsarak ferdi büyük çalkantılar […]
21 Ocak 2016

Günümüzde Toplumsal Şiddet ve Metamorfizmi

Günümüz toplum yapısının bir kök paradigması da sosyal şiddet ve terör örgütleridir. 1960’lar sonrası kampüs alanlarında başlayan sağ-sol öğrenci çatışmaları, özellikle bir toplumsal konfigürasyona dönüşerek, Doğu […]